Giải bài 12: Châu phi

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 08/12/2018

Giải bài 12: Châu Phi - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 62. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Xác định vị trí và giới hạn châu Phi

a. Em đã biết gì về châu Phi?

b. Quan sát lược đồ hình 1 (bài 9) và cho biết:

 • Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào?
 • Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

c. Dựa vào bảng số liệu 1 (bài 9), cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

2. Tìm hiểu về địa hình, khí hậu và sông ngòi châu Phi.

a. Quan sát hình 1, em hãy:

 • Dựa vào màu sắc trên lược đồ, hãy nhận xét địa hình châu Phi (cao hay thấp).
 • Tìm và đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.
 • Chỉ và đọc tên các sông lớn của châu Phi.
 • Dựa vào sơ đồ dưới đây, cho biết vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

3. Khám phá cảnh thiên nhiên châu Phi.

 • Chọn khung thông tin ở cột B để ghép với ảnh ở cột A cho phù hợp
 • Chỉ trên hình 1: 
  • Vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra.
  • Những nơi có rừng rậm nhiệt đới.
  • Những nơi có xa-van.

4. Tìm hiểu dân cư châu Phi.

a. Dựa vào bảng số liệu 2 (bài 9), cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mây trong các châu lục trên thế giới.

b. Quan sát hình 3, nhận xét về màu da của người dân châu Phi.

c. Theo em, người dân châu Phi sống tập trung ở vùng nào (ven biển/thung lũng sông/hoang mạc)? Tại sao?

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai.

a1. Châu Phi nằm ở phía đông nam châu Á.

a2. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa lãnh thổ châu Phi.

a3. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

a4. Địa hình châu Phi chủ yếu là đồng bằng.

a5. Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi là hoang mạc và xa-van.

a6. Dân cư châu Phi tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng sông.

2. Hoàn thành phiếu học tập. 

1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

A. Diện tích châu lục rộng lớn

B. Nằm trong vòng đai nhiệt đới

C. Cảnh quan tự nhiên đa dạng

D. Không có biển ăn sâu vào đất liên

2. Đánh mũi tên nối mỗi ý ở cột A với một ý thích hợp ở cột B:

A. Đặc điểm khí hậu B. Cảnh quan thiên nhiên

1. Mưa nhiều

2. Mưa ít

3. Khô hạn

a. Xa van

b. Hoang mạc

c. Rừng rậm nhiệt đới


Từ khóa tìm kiếm google:

lịch sử và địa lí 5 bài 12, bài 12 châu Phi sách VNEN, bài châu phi trang 62 VNEN 5 lịch sử và địa lí, giải lịch sử và địa lí 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận