Giải bài 13: Châu Mĩ

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 10/12/2018

Giải bài 13: Châu Mĩ- Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 68. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Làm việc với quả Địa cầu

a. Theo dõi thầy/cô giáo chỉ trên quả Địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây.

b. Kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây.

2. Xác định vị trí và giới hạn châu Mĩ

a. Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

b. Dựa vào bảng số liệu 1 (bài 9), cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

3. Khám phá tự nhiên châu Mĩ

a. Quan sát các ảnh trong hình 2

b. Tìm trên hình 1 các chữ a, b, c, d, e, g và cho biết các ảnh ở hình 2 được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ.

c. Quan sát hình 1, hãy:

 • Cho biết châu Mĩ trải dài trên những đới khí hậu nào?
 • Dựa vào màu sắc trên lược đồ, nhận xét địa hình châu Mĩ từ tây sang đông.
 • Chỉ và dọc tên:
  • Các dãy núi cao ở phía tây.
  • Hai đồng bằng lớn ở giữa.
  • Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

4. Tìm hiểu dân cư châu Mĩ

a. Dựa vào bảng số liệu 2 bài 9, cho biết chầu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

b. Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.  

Thành phần dân cư châu Mĩ Màu da
 • Người Anh - điêng
 • Người gốc Âu
 • Người gốc Phi
 • Người gốc Á
 • Người lai
 • Da vàng
 • Da trắng
 • Da đen
 • Da vàng

c. Theo em, người dân châu Mĩ sống tập trung ở miền nào (miền Đông, miền Tây hay ven biển)? Vì sao?

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai:

a1. Châu Mĩ giáp với bôn đại dương. 

a2. Thiên nhiên của châu Mĩ đa dạng, phong phú. 

a3. Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. 

a4. Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là núi cao, núi thấp, đồng bằng.

a5. Châu Mĩ có rừng rậm nhiệt đới A-ma-dôn lớn nhất thế giới

a6. Dân cư châu Mĩ sông tập trung ở miền Tây và đồng bằng.

2. Hoàn thành phiếu học tập

Quan sát lược đồ hình 1, viết tên một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng và sông lớn của châu Mĩ vào bảng dưới đây:

Tên dãy núi, cao nguyên Tên đồng bằng Tên sông
.......... .......... ............

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu và giới thiệu về châu Mĩ (rừng mưa Amazon)


Từ khóa tìm kiếm google:

lịch sử và địa lí 5 bài 13, bài 13 châu mĩ sách VNEN, bài châu mĩ trang 68 VNEN 5 lịch sử và địa lí, giải lịch sử và địa lí 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận