Phiếu kiểm tra 3: Em đã học được những gì khi tìm hiểu về lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 07/12/2018

Phiếu kiểm tra 3: Em đã học được những gì khi tìm hiểu về lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 40. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

1. Nối các nhân vật ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho phù hợp

2. Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1976

Thời gian Sự kiện Ý nghĩa lịch sử
3/2/1930 ...... ......
19/8/1945 ...... ......
2/9/1945 ...... ......
7/5/1954 ...... ......
30/4/1975 ...... ......
25/4/1976 ...... ......

2. Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1976

Thời gian Sự kiện Ý nghĩa lịch sử
3/2/1930 ...... ......
19/8/1945 ...... ......
2/9/1945 ...... ......
7/5/1954 ...... ......
30/4/1975 ...... ......
25/4/1976 ...... ......

3. Hãy viết một đoạn văn ngắn về một sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất thông qua các bài học Lịch sử lớp 5.

4. Hãy viết những cảm nghĩ của em về Bác Hồ


Từ khóa tìm kiếm google:

lịch sử và địa lí 5 phiếu kiếm tra 3 phần địa lí, phiếu kiểm tra 3 phần lịch sử 5 sách VNEN, bài kiểm tra 3 trang 40 VNEN 5 lịch sử và địa lí, giải lịch sử và địa lí 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận