Ôn tập thi THPT quốc gia môn Sinh chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1)

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 24/05/2017

Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào gồm 2 phần. Phần 1 sau đây cung cấp kiến thức và các dạng bài tập cơ bản về Nhiễm sắc thể.

Chuyên đề di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1) 

Nhiễm sắc thể

 

I. Lý thuyết

- Kn: Là cấu trúc mang gen, nằm trong nhân tế bào, có khả năng bắt màu đặc trưng với thuốc nhuộm kiềm tính. NST là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

- Cấu tạo gồm phân tử ADN và protein Histon.

- Hình thái: 2 đầu mút và tâm động (eo thắt thứ nhất)

- Cấu trúc siêu vi: nucleoxom --> Sợi cơ bản --> Sợi nhiễm sắc --> Sợi siêu xoắn --> Cromatit

- Chức năng:

+ Lưu trữ, bảo quản thông tin di truyền: do NST là cấu trúc mang gen.

+ Truyền đạt thông tin di truyền: nhờ cơ chế tự nhân đôi của NST.

+ Điều hòa hoạt động của gen: nhờ sự đóng và giãn xoắn của NST.

II. Bài tập

Bài 1: Hãy trình bày các bậc cấu trúc của NST?

Bài 2: Cho biết NST trong các tế bào sinh dưỡng và trong giao tử có gì khác nhau?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận